Actievoorwaarden Openingsactie:

De eerste 50 klanten krijgen 1 GRATIS PRODUCT

* 1 product per persoon.
* Minimaal besteed bedrag aan behandelingen vanaf €19.50 p.p.
* Het product dat je gratis krijgt is een product van een waarde van maximaal €24,90.

* Is het product duurder dat je graag wilt dan betaal je het verschil bij.
* Het product is niet inwisselbaar voor contanten.

* Is het besteed bedrag lager of zijn de eerste 50 klanten je al voor geweest?
Krijg je een andere aanbieding aangeboden:

Bij aanschaf van 1 product naar keuze krijg je 10% korting.
Bij aanschaf van 2 producten naar keuze krijg je 15% korting op beide producten.
Bij aanschaf van 3 of meer producten naar keuze krijg je 20% korting op alle aangeschafte producten.

* Actie is geldig t/m 30 Maart 2019.

 

Algemene actievoorwaarden en spelregels.

1. Winacties worden uitgeschreven door Linda van Boeckel onder de handelsnaam Kapsalon Loods17 gevestigd te Gemonde. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je  gedaan hebt wat er gevraagd wordt, dat is per actie verschillend. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
10. Linda van Boeckel / Kapsalon Loods17 kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Linda van Boeckel / Kapsalon Loods17 voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Linda van Boeckel / Kapsalon Loods17.
17. Linda van Boeckel / Kapsalon Loods17 handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Kapsalon Loods17, Hooghemertseweg 17, 5291NG Gemonde 073-6899827
e-mail: info@loods17.nl . Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.